Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Cookies

1.      Właściciel domeny

Właścicielem domeny jest DCU z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9. Pobieranie materiałów prezentowanych w Serwisie jest możliwe wyłącznie do własnych, prywatnych  i niekomercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zostaną zachowane w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez DCU na piśmie nie wolno rozpowszechniać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów i zdjęć. Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich Użytkowników Serwisu.

2.      Znaki towarowe i prawa autorskie

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością DCU. Logo i nazwa prezentowane w Serwisie są zarejestrowanymi znakami DCU. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać w Serwisie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody DCU i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tego Serwisu. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.  z 2006 r. Nr 90, poz 631 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami).

3.      Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, DCU wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności  lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszym Serwisie.

4.      Ograniczenie odpowiedzialności

Cała zawartość niniejszego Serwisu została dostarczona w formie i w treści oglądanej przez Użytkownika Serwisu. DCU nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do lub korzystania z Serwisu. DCU nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do Serwisu, korzystaniem z niego lub pobieraniem z Serwisu jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików. DCU  nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

5.      Dane osobowe

Dane osobowe, takie jak: nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z zasadami naszej Polityki Ochrony Prywatności, o której mowa w pkt 6.

6.      Polityka Ochrony Prywatności w Serwisie

DCU przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez DCU zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji Usług udostępnianych przez Serwis. DCU zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. Użytkownicy podają w Serwisie swoje dane osobowe dobrowolnie. Użytkownicy mogą modyfikować lub usunąć swoje dane osobowe wysyłając pismo na adres siedziby DCU.

7.      Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Cookies.
 2. Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. DCU przechowuje lub uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo teleko-munikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).
 4. Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z DCU reklamodawców oraz partnerów.
 5. Cookies wykorzystywane są przez w celu:
  • umożliwienia korzystania z serwisu internetowego, w tym z aplikacji „Kalkulator OC AC”, „Twoje konto” oraz „Kontakt”;
  • udostępnienia narzędzi społecznościowych, pozwalających m.in. na ocenę, komentowanie oraz udostępnianie w mediach społecznościowych stron Serwisu;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po uwierzytelnieniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie przeprowadzać procesu uwierzytelnienia;
  • wyświetlania Użytkownikowi reklam lepiej dostosowanych do jego zainteresowań i potrzeb oraz analizowania efektywności różnych kampanii reklamowych w Internecie;
  • umieszczania na stronach Serwisu obiektów typu „rich media”: filmów, animacji flash oraz innych.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy Cookies:
  • a) „sesyjne” (ang. session cookies) - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • b) „stałe” / „permanentne” (ang. persistent cookies) - pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje Cookies:
  • a) „niezbędne” - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • b) „bezpieczeństwo” - służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • c) „analityczne” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu i poprawianie jego wydajności;
  • d) „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • e) „reklamowe” - umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zainteresowań oraz rozliczania efektywności prowadzonych kampanii reklamowych w Internecie.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą być zmienione w ustawieniach przeglądarki internetowej w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. DCU informuje, że ograniczenie stosowania Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8.      Zmiany warunków i zastrzeżeń

DCU może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych warunków i zastrzeżeń, aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są wiążące dla Użytkownika, powinno się okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

 

Nasza lokalizacja

DCU

Midpoint 71, XII piętro
Powstańców Śląskich 9
53-332 WROCŁAW

 

Kontakt

Biuro:
+48 577 477 636
Helpdesk:
+48 71 338 5516
+48 71 338 5925

lub wyślij mail na adres:

 

Newsletter

Zamów subskrypcję i bądź z nami na bieżąco...