Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)

OFWCA upoważnione do sprzedaży produktów życiowych podlegają obowiązkowym szkoleniom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (art.52 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 17 kwietnia 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.)

Poniżej zamieszczamy szkolenie dotyczące Roli agenta ubezpieczeniowego w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wzory niezbędnych dokumentów.

Wszelkie pytania odnośnie AML prosimy kierować na adres email: aml@mydcu.eu

 Wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok 2 minut. Wypełnienie realizuje Państwa obowiązek z zakresu ustawy o AML.


Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) to działania podejmowane w celu ograniczenia, utrudnienia czy też uniemożliwienia wprowadzenia do obrotu środków pieniężnych pochodzących z działalności przestępczej lub innych nielegalnych źródeł, np. z przemytu czy handlu narkotykami, handlu bronią, handlu ludźmi, oszustw podatkowych.

Agenci ubezpieczeniowi i OFWCA biorą udział w AML, poprzez:

  • identyfikację i weryfikację klienta,
  • identyfikację i weryfikację beneficjentów rzeczywistych,
  • weryfikację czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne,
  • przekazanie danych do DCU/zakładu ubezpieczeń.
» Całość szkolenia z AML
» Wykaz eksponowanych stanowis politycznych (PEP)
» Wzór oświadczenia o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego

WAŻNE LINKI:

Aktualny wykaz krajów wysokiego ryzyka: https://finance.ec.europa.eu

Tu sprawdzisz dane reprezentantów spółki w KRS: ekrs.ms.gov.pl

Tu sprawdzisz kto jest beneficjentem rzeczywistym w CRBR: https://www.podatki.gov.pl/crbr/


Materiał stworzony w serwisie MyDCU. Kopiowanie treści bez zgody DCU zabronione.
 

Nasza lokalizacja

DCU

Midpoint 71, XII piętro
Powstańców Śląskich 9
53-332 WROCŁAW

 

Kontakt

Biuro:
+48 577 477 636
Helpdesk:
+48 71 338 5516
+48 71 338 5925

lub wyślij mail na adres:

 

Newsletter

Zamów subskrypcję i bądź z nami na bieżąco...